Nyt spørgsmål oprettet 20851

Kære Magnus. ! 

 

Man har tidligere troet , at Engelske soldater smittede de Færøske kvinder med sclerose (MS) sexuelt , hvilket siden er afkræftet. Sclerose kan ikke overføres sexuelt , men man kan godt videregive gener , der øger risikoen for at udvikle sygdommen. Der er imidlertid over 150 gener , der bidrager til udvikling af MS og med det relativt beskedne genetiske bidrag de Engelske soldater gav i forbindelse med 2. verdenskrig , er det ikke sandsynligt , at dette skulle have afgørende betydning. Desuden er forekomsten af MS stort set ens i England og de Nordiske lande, som Færøerne primært har sit genetiske ophav i , så man kan nok ikke give soldatene skylden for, at have tilført " dårlige " MS gener . Den øgede forekomst af MS på Færøerne i efterkrigsårene , skyldes formentlig bedre diagnostik og registrering og sammenfaldet med de Engelske soldater derfor tilfældigt. 

Rosen ( erysipelas) er en hudinfektion med steptokokker , som intet har at gøre med MS og heller ikke disponerer til sygdommen. Du behøver derfor ikke bekymre dig om , at din rosen - infektion skal udvikle sig til MS. 

 

Med venlig hilsen. 

Morten Blinkenberg . MD . PHD. 

Endeligt svar muligvis nede fra Danmark om Adoption af voksne personer på Færøerne. Over 63 år er nok ikke muligt hverken med Adoption , Formynder eller andet end det man kalder på færøsk for " Anser " på dansk muligvis noget i retning af Hjælper osv. Så jeg må klare mig selvstændig med mit Underskud , Ækelt resultat synes jeg .